هفته های بارداری
راهنمای انتخاب اسم نوزاد

هفته هشتم بارداری

هفته هشتم بارداری
با ورود به ماه سوم بارداری، اتفاقات عجیبی در رحم رخ می دهد. یکی از این اتفاقات شکل گیری و رشد و جنین است.

اندازه جنین به طورچشمگیری افزایش پیدا می کند، قد او در ابتدای هفته هشتم 1.6 سانتی متراست. برای آن بتوانید اندازه فرزندتان را درک کنید، لوبیای قرمزی را در نظر بگرید.

قد اوتقریبا این حدود می باشد.

حرکات جنین و تغییر مکان او افزایش می یابد. اما همچنان مادر نمی تواند این تغییرات را حس کند. در ابتدای این هفته انگشتان دست و پا رشد می کند و پلک ها تشکیل می شود.

بازوهای جنین هایی که در این سن به سر می برند، بزرگ تر شده اند. و مچ دوست به طرف قلب خم می شود. گویی جنین خود را بغل کرده است.

اواسط هفته هشتم، بیشتر مفاصل بدن اعم از مفاصل پا شکل می گیرند. به همین جهت پاها می توانند در جلوی بدن قرار بگیرند.

فضا گیری جنین عوض خواهد شد، به گونه ای که سر جنین صاف تر و بدن عمودی تر می شود. مجاری تنفسی که در این دوره در حال شکل گیری است می توانند اعصاب بدن را ایجاد کنند.

اندام های تناسلی جنین به طور کامل رشد نکرده اند، پس در ابتدای ماه سوم بارداری در تعیین جنسیت دچار مشکل خواهید شد.

مادران باردار، در این دوران دچار افزایش رشد در اندازه سینه ها می شوند و دردهای سینه ای را تجربه می کنند. اما اندازه وزنی آن ها خیلی تغییر نمی کند.

بانوان بسیاری بخاطر حمل فرزند خود دچار افزایش حجم خون می شوند و در نهایت بسیاری از آن ها به فشار خون مبتلا می گردند. بهتر است رژیم غذایی دراین دوران رعایت شود.

خواب کافی، داشتن رژیم غذایی مناسب، مصرف و یتامین و قرص آهن از جمله مواردی است که تمامی خانم های باردار باید در این زمان رعایت نمایند.