هفته های بارداری
راهنمای انتخاب اسم نوزاد

هفته هفتم بارداری

هفته هفتم بارداری
انتهای جنین حالت یک دم ماندی وجود دارد، که در انتهای هفته هفتم از بین می رود. در واقع این دم همان استخوان دنبالچه است. ما در این مقاله قصد داریم تا اتفاقات این هفته را برایتان شرح دهیم.

با رشد کودک استوخوان دنبالچه تحلیل می رود و به صورت لگن و پا در می آید. اندازه جنین تقریبا 1.2 سانتی متر است (به اندازه یک تمشک).

در ابتدای این هفته مفاصل، دست و پاها، آرنج قابل مشاهده هستند.

پرده نازکی که در بین انگشتان وجود دارد، هنوزاز بین نرفته است. در ابتدای هفته هفتم، سر جنین خیلی بزرگ تر از اندازه بدن او می باشد.

نیم کره های مغزی درحال تکامل و رشد می باشند. در اواخر این هفته دندان ها رشد می کنند، و تکامل گوش ها ادامه می یابد. پلک های جنین به وجود آمده و روی چشم ها را می پوشاند.

رنگ کلیه چشم ها در آغاز این هفته کمی رنگی هستند و نوک بینی جنین آرام شروع به تشکیل شدن می کنند. ضخامت پوست فرزند شما دراین هفته بسیار نازک می باشد.

به خاطر وجود پوست نازک جنین، رگ های او به طور قابل واضحی مشاهده می شود.

در این زمان جنین دارای آپاندیس و پانکراس نیز می باشد. که پانکراس  تولید هورمون انسولین را برعهده دارد.

گلبول سازی جهت تولید خون با شدت بیشتری در حال انجام است. اواخر هفته هفتم، حلقه های بندناف او شروع به شکل گیری خواهد کرد.

مادران باردار در این دوره باید سعی کنند با مصرف بیسکوبیت جلوی حالت تهوع خود را بگیرند. زیرا علائم بارداری در این ماه بسیار شدید تر خواهد شد.

سعی کنید در این ماه مایعات بیشتری بنوشید و ورزش کنید.