هفته های بارداری
راهنمای انتخاب اسم نوزاد

هفته چهارم بارداری

هفته چهارم بارداری

هفته چهارم بارداری

همان طور که در مقاله قبل خواندید، در انتهای هفته سوم رویان یا توده سلولی در حال تبدیل شدن به جنین می باشد. پس درآغازهفته چهارم، به طورکامل جنین تشکیل شده است.

در ابتدای این هفته دستگاه های اصلی بدن شروع به رشد می کنند.

به همین خاطر جنین دراین دوره بسیار آسیب پذیرتر است، زیرا دراین مدت به خاطر شکل گیری اعضای داخلی بدن، مادر نسبت به عوامل محیطی حساس تراست.

جنین شما از سه لایه تشکیل شده که در آغاز هفته چهارم، لایه های سلولی آن تمایز و تقسیم می شوند و می توانند بافت های انسان را به وجود بیاورد.

به بیان دیگر علاوه بر تشکیل اندام های بدن، بافت هایی چون: کبد، طحال، کلیه، شروع به تشکیل شدن می کنند. حفرات و تونل های بدن در حال شکل گیری هستند.

از وظایف این تونل ها می توان به مواردی چون: اکسیژن رسانی به جنین، دفع مواد زائد، تغذیه رسانی از مادر به جنین، گردش خون، اشاره کرد.

ازاتفاقات بسیارمهم این دوره، ایجاد و تولید گلبول قرمز می باشد. وظیفه گلبول های قرمز یا اریتروسیت اکسيژن رسانی ازطریق خون می باشد.

کسیه آب اطراف جنین نیز ضخیم تر شده و این تاثیر می تواند بر عملکرد کسیه جنین بیافزاید.

اگر فردی تا چهار هفتگی اش نمی داند که بارداری است، اگر تست بارداری خانگی دهد(استفاده از بی بی چک)، قطعا جواب مثبت درمی آید.

زنان بارداری که در هفته چهارم به سر می برد، بهتر است مصرف ویتامین و مکمل های خود را آغاز کنند.

این کار باید زیر نظر پزشک صورت بگیرد، زنان باردار باید سعی کنند به طور روزانه از اسید فولیک استفاده نمایند. چون جنین در دوران بحرانی تکامل قرار دارد.

شما حتما باید داروی های مصرفیتان را قطع کنید و از داروها و ویتامین ها استفاده کنید. این کار جهت تغذیه رسانی بهتر از مادر به جنین می باشد.