هفته های بارداری
راهنمای انتخاب اسم نوزاد

هفته سی و دوم بارداری

هفته سی و دوم بارداری
رشد ناخن ها از اتفاقات مهم در هفته سی و دوم بارداری است.

در این هفته کودک شما 1800 گرم می باشد و قدش حدود 44  سانتی متر است. برخی از کودکان به خاطر تغذیه خوب مادرانشان، وزنشان در این هفته به دو برابر نیز خواهد رسید.

هر چه جنین بیشتر رشد کند، به مراتب حجم فضای بیشتری از رحم را به خود اختصاص می دهد و میزان مایع آمنیوتیک کم تر خواهد شد.

از اتفاقات شایع در این هفته، رشد ناخن های دست و پا می باشد.

برخی کودکان در این مرحله تمام موهایشان رشد خواهد کرد و رنگ طبیعی به خودش می گیرد. اما بسیاری از کودکان نیز موهای کرک مانند خود را تا زمان تولد حفظ خواهند کرد.

حجم خون مادر باردار در این هفته افزایش می یابد، و حدود 40 تا 50 درصد بیشتر از زمانی است که بارداری اتفاق نیفتاده است.

افزایش حجم خون می تواند نیازهای غذایی و خونی کودک را نیز تامین بکند. 

افزایش وزن نیز باز هم در هفته سی و دوم برای شما اتفاق می افتد، که نیمی از افزایش وزنتان به سبب رشد جنین است.

در برخی از بانوان ممکن است  احساس تنگی نفس و سوزش معده رخ دهد.  برای رفع این مشکل، شما می توانید حجم غذای کمتری را در تعداد وعده های بیشتر میل کنید.

در این هفته ماهیچه های شکمی مادران کشیده تر خواهد شد و افزایش میزان هورمون ها سبب سست شدن رباط ها می شوند. 

در این صورت بر تعدادی از عصب ها فشار وارد می شود  و فرد توان راه رفتن خود را از دست می دهد.

بروز درد در ناحیه ران، کتف و کمر از اتفاقات شایع در هفته سی و دوم بارداری است.