هفته های بارداری
راهنمای انتخاب اسم نوزاد

هفته سی ام بارداری

هفته سی ام بارداری
با رشد کودک حجم بیشتر رحم توسط کیسه آب احاطه می گردد.

در هفته سی ام بارداری، جنین به میزان قبل توجهی رشد می کند. به گونه ای که اکنون وزن آن حدود 1400 گرم و قذش 40 سانتی متر خواهد بود.

با گذشت زمان زیادی از جایگزینی تخمک در لوله فالوپ و رشد جنین، حجم بیشتری از فضای رحم را به خود اختصاص می دهد. 

با فضا گیری به مراتب میزان مایع آمنیوتیک اطراف کودک هم کاهش می یابد.

فرزندتان در این هفته با باز و بسته کردن چشمانش قادر به تشخیص تاریکی و روشنایی خواهد بود. ولی هنگام تولید بیشتر طول روز چشمان کودک بسته خواهد بود.

و هنگام باز کردن چشم ها به میزان شدت نور واکنش نشان خواهد داد. 

انسان در هنگام تولد، تنها اشیایی را که تنها چند سانتی متر از او فاصله داشته است می تواند آن را بببیند و تشخیص دهد. یعنی دقت بینایی اش 5 درصد است.

در این هفته به خاطر دردهای جسمی بسیاری از افراد دچار کمبود خواب یا مشکلات خوابی خواهند شد.

بسیاری از بانوان به خاطر افزایش وزن و افزایش تولید هورمون ها، تعادل خود را از دست می دهند و قادر به راه رفتن نمی باشند.

بهتر است در این حالت صاف راه بروید و اشیا سنگین را حمل نکنید.

تغییرات خلق و خوی و حالت اضطراب از جمله مواردی است که سبب ایجاد افسردگی در اغلب زنان خواهد شد.