هفته های بارداری
راهنمای انتخاب اسم نوزاد

هفته سوم بارداری

هفته سوم بارداری

هفته سوم بارداری

پس از انجام لقاح و تشکیل سلول تخم، این توده سلولی به طرف لوله های رحمی که فالوپ نامیده می شوند، حرکت می کنند.

در هفته سوم بارداری اتفاقات بسیار مهمی در بدن زنان و رحم رخ می دهد.

این توده سلولی در حال تکثیر، بلاستوسیت نامیده می شود. از تکثیر بی وقفه این توده سلولی، جنین ایجاد می گردد.

اندازه توده سلولی در حال رشد، حدود 0.1 میلی متربوده، یعنی اندازه آن مانند اندازه سرسوزن است. مقدار آن به گونه ای است که می توان آن را با چشم غیرمسلح دید.

از اتفاقات مهمی که در هفته سوم بارداری اتفاق می افتد، جایگزینی کامل بلاستوسیت در لوله فالوپ می باشد. بعد از جایگزینی توده سلولی، جفت تشکیل شده است.

از طریق جفت به راحتی می توان تبادلات گازی را انجام داد. جفت راه اتصال بین مادر و جنین می باشد.

هنگامی که توده سلولی جهت تشکیل جنین بهم می چسبند، هورمونی را ترشح می کنند که موجب می شود تا تخمدان ها، تخمک جدیدی را تولید نکنند.

این هورمون، هورمون بارداری نامیده میشود.

به علاوه از وظایف دیگر آن، تحریک و افزایش مقدارهورمون های استروژن و پروژسترون است، که این هورمون ها با اثر بر روی تخمدان ها مانع از خون ریزی بافت رحم می شوند.

به این ترتیب فرد بارداربه خاطر وجود این هورمون پریود نمی شود. اگر کسی درهفته سوم بارداری، تست حاملگی دهد و جواب مثبت دربیاید، به خاطر وجود این هورمون خواهد بود.

درهفته سوم علاوه بر تشکیل جفت جهت تبادلات موادغذایی و دفع مواد زائد، کسیه آب نیز تشکیل می شود. کیسه آب از مایعی به نام آمنیوتیک تشکیل شده است.

در انتهای این هفته، عروق خونی نیزدر حال تشکیل است، این عروق متصل به جفت بوده که درانتهای این هفته تکامل می یابد. 

با این حال ممکن است در هفته سوم بارداری خیلی از بانوان، از این موضوع بی اطلاع باشند.

بهتراست با عقب افتادگی قاعدگیتان، تست بارداری دهید و اگرجواب منفی درامد به فاصله دو تا سه روز بعد مجدد تست را تکرارنمایید. 

ممکن است برخی از بانوان در این هفته  لک بینی داشته باشد. اما بهتراست بدون نگرانی به پزشک مراجعه کنند.

درپایان این هفته با تکمیل شدن عروق، شکل گیری اندام ها و ضربان قلب شروع می شود.