هفته های بارداری
راهنمای انتخاب اسم نوزاد

هفته هفدهم بارداری

هفته هفدهم بارداری
کودکان در جنینی حس دارند و به مادران خود واکنش نشان می دهد.

اکنون ماه 17 از بارداری است، دیگر دوره سخت نگرانی از دست دادن فرزندتان کم رنگ تر شده است.

جنین شما به کدوی سبز تبدیل شده، زیرا وزنش 160 گرم و قذش 13 سانتی متر خواهد بود. این کدوی سبز شما حالت کشیده به خود می گیرد و مداوم در حال چرخش است.

با فرا رسیدن این ماه تمامی غضروف ها شروع به تکامل می یابند. یعنی سفت می شوند و جای خود را به استخوان های سفت می دهد.

حس شنوایی کودک در حال رشد است ، به همین خاطر کودک در پنج ماهگی نسبت به تمامی محرک ها پاسخ می دهند.

تحقیقات نشان داده مادرانی که در این دوران با کودکان خود سخن می گویند، فرزندان باهوش تری به دنیا خواهند آورد. 

از دلایل اثبات برای این پژوهش ها می توان وجود حس شنوایی در هفته هفدهم را در نظر گرفت. زیرا کودکان در پاسخ به هر محرک واکنشی نشان می دهند.

این واکنش ها در جهت تکامل بهتر جنین استفاده می شود.

همچنین به خاطر افزایش رشد و عملکرد بیشتر بدن، پوست بندناف ضخیم تر می شود تا بتواند فعالیت های بیشتری را نیز انجام دهند.

مادران باردار ، در این دوران ممکن است تعادل خود را از دست دهند. و در اثر بی تحرکی دچار اضافه وزن شوند.

بهتر است از کفش های پاشنه بلند استفاده نکنید و پیاده روی داشته باشید.