هفته های بارداری
راهنمای انتخاب اسم نوزاد

هفته سیزدهم بارداری

هفته سیزدهم بارداری
همانطور که در مقالات گذشته خواندید، جنین در پایان ماه سوم به رشدی قابل توجهی می رسد.

هر چند که جنین خیلی کوچک است، اما در ابتدای این هفته و با ورود با اول ماه چهارم بارداری شکم شمتا بالا می آید. 

بسیاری از زنان هستند در این ماه بخاطر وضعیت قرارگیری جنین، شکم گردی دارند.

رشد و افزایش جنین نیز در هفته 13 بارداری هم مشخص می شود. در این هفته طول جنین به 7.5 سانتی متر و وزن آن به 4 گرم خواهد رسید.

اکنون فرزند شما از لحاط اندازه اندام ها کاملا شکل گرفته است. 

اندازه سر جنین، یک سوم کل بدن خواهد بود. بدن کودک به گونه رشد یافته که تک تک ژن ها در آن نیز رشد یافته است .به طور مثال هر یک از انگشتان دارای یک اثر انگشت می باشد.

باید بدانید اثر انگشت هر فرد مخصوص به خود اوست . و هر اثر انگشتی در ده انگشت با یکدیگر متفاوت است.

مجاری ادراری و کلیه بسیار فعال تر خواهند بود و مواد زائد از جنین به مایع آمنیوتیک ریخته می شود و از طریق جفت دفع می گردد.

با شروع این هفته کاملا احتمال سقط جنین کاهش می یابد و بخش دوران حساسیت جنین به پایان خواهد رسید.

این هفته به دو دلیل بسیار مهم می باشد: اولین دلیل کاهش سقط جنینی و دیگر کاهش عوارض اولیه حاملگی چون: تهوع، سوزش معده است.

در این هفته آغوز ساخته می شود. آغوز ماده ای است که در روزهای اول تولد به عنوان ماده تغذیه کننده برای کودکان استفاده می شود.

در هفته 13 بسیاری از بانوان ممکن است با جاری شدن شیر از پستان هایشان مواجه شوند که مسئله مهمی نمی باشد.

بسیاری از افراد در سه ماهه دوم بارداری میل جنسیشان زیاد می شود. برای عمل انجام دادن عمل مقاربت باید با پزشک خود مشورت کنید.