هفته های بارداری
راهنمای انتخاب اسم نوزاد

هفته دوازدهم بارداری

هفته دوازدهم بارداری
افزایش رشد جنین سبب جمع شدن او به سمت بند ناف خواهد شد.

اندازه جنین کمی بزرگ تر شده است ، حدودای 5 سانتی متر خواهد بود. افزایش قد در این هفته سبب جمع شدن به سمت بند ناف می شود. یعنی حالت گرد مانندی پیدا کرده است.

وزن جنین 12 هفته به پانزده گرم می رسد. چشم هایی جنین در حال رشد و تکامل هستند به یک دیگر نزدیک خواهند شد. و اجزای صورت بیشتر مشابه یک انسان کامل است.

رشد گوش ها ادامه می یابد ولی رشد دوره ها متوفق خواهد شد و فعالیت خود را با سرعت بیشتری ادامه می دهند.

حرکات جنین بیشتر شده و مثانه قادر است ادرار راو مواد زائد را در مثانه جمع آوری کند و از طریق بندناف خارج نمایند.

ارتباطات مغزی به سبب رشد سلول های عصبی بیشتر خواهد بود. این افزایش ارتباط منجر به هماهنگی بیشتر عضلات دست و پا، حرکت پیام عصبی در بدن می گردد.

به همین خاطر جنین می تواند نسبت به محرک های محیطی از خود واکنش نشان دهد.

اولین تغییرات حاکی از افزایش رشد استخوان لگن، در زنان باردارسه ماهه اتفاق خواهد افتاد. و حجم شکم خیلی بزرگ نمی شود.

مادران بارداری که در آبستنی به سر می برند، ممکن است سوزش معده را نیز تجربه کنند. این سوزش تا ابتدای حلق ادامه می یابد.

برخی از بانوان در این هفته، بی اشتهایی و کم خوابی را تجربه خواهند کرد. بهتر است از مصرف غذاهای سرخ شده و چرب، تند و ادویه دار دوری نمایید.