هفته های بارداری
راهنمای انتخاب اسم نوزاد

هفته یازدهم بارداری

هفته یازدهم بارداری
کودک در این هفته تغییرات چشمگیری از لحاط قدی و وزنی نخواهد داشت.

با آغازهفته یازدهم بارداری، تغییرات زیادی برای جنین اتفاق نمی افتد. کودکتان در این دوره به اندازه یک انجیر است، یعنی قدش 3.8 سانتی متر می باشد و وزنش همان 8 گرم خواهد بود.

پوست شفافیت خود را حفظ کرده و اگر بچه سقط گردد به وضوح می توان رگ ها و ستون فقرات او را مشاهده کرد. بعضی از استخوان ها به وجود می آیند.

ریشه برخی دندان ها در زیر لثه ها شروع به طاهر شدن می گردند. 

انگشتان دست و پا به طور کلی از هم جدا شدند و پرده بین انگشتان از بین می روند. جنین یازده ماهه قادر است به راحتی مچ دست خود را باز و بسته کند.

حرکات او بسیار نرم و کند است و مادر قادر نیس حرکات جنین خود را حس کند. ولی با رشد جنین، حرکات ها هم بیشتر خواهد شد.

پرده دیافراگم، پرده ایست که ریه را از قفسه شکم جدا می کند. با رشد پرده دیافراگم، جنین قادر خواهد بود تا سکسکه هم بکند.

بین هفته 16 تا 20  مادر قادر خواهد بود، برای اولین بار حرکات فرزندش را حس کند.

مادر در سه ماهه اول بارداری خود دجار اضافه وزن خواهد شد. ترشح بزاق زنان باردار در این ماه افزایش می یابد. زیرا هورمون های استروژن و پروژسترون بیش از حد ترشح خواهند شد.