هفته های بارداری
راهنمای انتخاب اسم نوزاد

خانواده

4 ستون اصلی در زندگی زناشویی

1 سال پیش 0 نظر
زندگی زناشویی بسان خانه ای است که بر چهارستون پایدارست. هر یک از این چهار ستون در کنار هم و در تعاملی پیوسته چنان اثر گذارند که به سختی می توان اثر یکی را از دیگری یا بقیه متمایز کرد. آسیب یا لرزش هر کدام از ستون ها به تدریج در دیگر ستون ها منتشر می شود و بی توجهی به ترمیم و بهبود آن سبب کج شدن خانه و گاه فروریزی ناگهانی می شود.