اطلاعات تماس

چالوس، روبروی MRI، بن بست صدف، ساختمان پزشکان صدف، طبقه دوم.

تلفن: ۵۲۲۴۹۴۵۸ (۰۱۱) و ۵۲۲۲۳۴۶۲ (۰۱۱)
(شهر چالوس)
پذیرش: عصرها با تعیین وقت قبلی


صحبتی با کاربران

لطفا سن كودک را هنگام مطرح كردن سوال مرقوم بفرماييد.